گزیده گویی های ناب
سخنان فیلسوفانه از بزرگان

زیبایی زن

برای زیبایی، زن نباید بخواهد که او را زیبا بدانند، یعنی باید در 99 درسد موارد که ممکن است چنین شود، از زیبا به‌ نظرآمدن چشم‌ پوشی کند و مانعِ آن گردد؛ تا زمانی از شوقِ کسی برخوردار شود که دروازه‌های روحش چنان بزرگ باشد که بتواند چنین امر سترگی را بپذیرد.

فردریش نیچه ، انسانی زیاده انسانی ، جلد 2، آرا و گفته‌های گوناگون، پاره 292


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 20:2 نویسنده ی.ب |


بسیاری مردم، سخت کوش چون مورچگان، از صبح تا شب در پی افزودن ثروت خویش اند. این ها چیزی فراتر از افق تنگی که ابزار رسیدن به این هدف را در بر می گیرد، نمی شناسند : ذهنشان خالی است و در نتیجه پذیرای هیچ چیز دیگری نیستند. این ها به عالی ترین لذت ها که لذت های ذهنی است دسترسی ندارند و بیهوده می کوشند تا لذت های فرّار حسی را که مستلزم وقت کم، اما پول زیاد است و آن را گاهی بر خود روا می دارند، جانشین آن لذت های دیگر کنند و سرانجام، اگر بخت یاری آنان را کند، حاصل زندگی شان این خواهد بود، که تل بزرگی از پول را، یا برای افزودن، یا برای به باد دادن، به وارثین خود وا گذارند. بنابراین، چنین زندگانی ای که با قیافه ای جدی و حالتی حاکی از اهمیت سپری شده باشد به همان اندازه ابلهانه است که زندگانی کسانی که نمادش کلاه زنگوله دار است [ دلقکان ].

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 20:0 نویسنده ی.ب |


آرزویی اگر داشتم
می جنگیدم
پیروز می شدم!
افسوس
دوران سربازی ام
در صلح می گذرد

صبا کاظمیان


برچسب‌ها: صبا کاظمیان
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:59 نویسنده ی.ب |


در موارد منفرد به من القا شده تا چه حد خو گرفتن به نوشته های من سلیقه را ‹‹نابود›› می کند... اما فردی که از راه تعالی خواست و اراده با من خویشی دارد با مطالعه آثار من، وجد واقعی فراگیری را تجربه می کند: زیرا من از اوج هایی می آیم که هیچ پرنده ای هرگز به آن پرواز نکرده است و مغاک هایی را می شناسم که هیچ پایی بدان راه نیافته است.

فریدریش نیچه - آنک انسان، رویا منجم، انتشارات فکر روز، ص 111


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:57 نویسنده ی.ب |


موجودی که ارزشمندی یا بی ارزش بودن آن، وابسته به نظر دیگران باشد، چه موجود اسفباری است... هر کس به اعتبار خود زندگی می کند و وجود دارد و بنابراین، نخست برای خود و در خود وجود دارد.

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:55 نویسنده ی.ب |


بسیارند کسانی که گمان می کنند در حال اندیشیدن هستند، حال آن که تنها کاری که می کنند دادن سر و شکل تازه  به تعصباتشان است.

ویلیام جیمز


برچسب‌ها: ویلیام جیمز
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:54 نویسنده ی.ب |


نیچه به دختر جوان روسی بنام ‹‹لو فان سالومه›› علاقمند بود. اگر سالومه پاسخ مثبتی به عشق نیچه می داد، شاید زندگانی نیچه به گونه ای دیگر رقم می خورد و از تندی بیانش می کاست. نیچه از سوی دختر محبوبش نیز فهمیده نمی شود. او می گوید در مغز نیچه افکار تند و اندیشه های غریب و نا مانوسی می لولند که برای راه عادی زندگی کردن خطرناک است. پس از این نیچه در تنهایی مفرطی مچاله می شود و طی نامه ای می نویسد: ‹‹خیالبافی های من به حال شما چه فرقی می کند؟ هتا حقیقت گویی های من برای شما اهمیتی نداشته است. دلم می خواهد به این فکر کنید که من دیوانه ای دچار سردرد هستم که از زور تنهایی به جنون مبتلا شده ام.››

جی پی استرننیچه - بازگردان عزت الله فولادوند، انتشارات طرح نو، ص 56


برچسب‌ها: جی پی استرن
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:53 نویسنده ی.ب |


هیچ چیز ارزش تلاش ، کوشش و تکاپوی ما را ندارد، همه چیزهای خوب پوچ و بیهوده اند، دنیا سراپا ورشکسته است و به کسب و کاری می ماند که پاسخگوی هزینه هایش نیست.

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:50 نویسنده ی.ب |


ندیدنت آسان نیست!
باید برای بال هایم
قفسی دست و پا کنم

صبا کاظمیان


برچسب‌ها: صبا کاظمیان
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:49 نویسنده ی.ب |


وقتی آدم در خودش به اندازه کافی کمدی و تراژدی دارد ترجیح می دهد که از رفتن به تیاتر (تئاتر) پرهیز کند.

فریدریش نیچه


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:47 نویسنده ی.ب |


وقتی می بینیم که هدف ِ غایی ِ تقریبا همه چیزهایی که مردم در طول زندگی، با قبول مشقت بی وقفه، پذیرش هزاران خطر، با تحمل سختی و تلاش فراوان در پی آن اند، این است که در نظر دیگران ارتقا پیدا کنند، به طوری که نه تنها مقام، عنوان و نشان افتخار، بلکه نیز ثروت و هتا علم و هنر را اساسا و به طور عمده به همین علت دنبال می کنند، و تنها هدفی که در راه آن می کوشند، جلب بیش تر احترام دیگران است، به ما ثابت می شود که آدمیان چقدر نادان اند.

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:44 نویسنده ی.ب |


فرزانگی این است که جهان را آن گونه که هست درک کنیم، نه آن گونه که دلمان می خواهد باشد.

برتراند راسل


برچسب‌ها: برتراند راسل
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:35 نویسنده ی.ب |


دهان را از واژه های نجیب پر می کنید و بر ماست آیا که باور داریم دل های شما، شما دروغ زنان، سرشار است؟

فریدریش نیچه


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:34 نویسنده ی.ب |


انسان پرمایه در تنهایی ِ محض با اندیشه ها و تخیلات خود به بهترین نحو سرگرم می شود، حال آن که تنوع مداوم در معاشرت، نمایش ها، گردش و تفریح، ممکن نیست کسالت شکنجه آور فرد بی مایه را بر طرف کند.

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:33 نویسنده ی.ب |


داستان خاکسپاری حافظ

در روز مرگ حافظ ، برخی مردم کوچه و بازار (ارازل و اوباش) به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزند و از خاکسپاری او در مصلای شهر به این جهت که او شرابخوار و بی دین بوده جلوگیری می کنند.

فرهیختگان شهر با این کار به مخالفت بر می خیزند. پس از بگو مگو و جر و بحث های فراوان، یکی از آن میان پیشنهاد می دهند که سروده های حافظ را بیاورند و از آن فال بگیرند تا هر چه آمد بدان رفتار کنند.

کتاب را دست کودکی می دهند و او آن را باز می کند و این غزل نمایان می شود:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد ، تو برو خود را باش
هر کسی آن دروَد عاقبت کار که کشت
همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

همه از این سروده شگفت زده می شوند و سرها را به زیر می افکنند. سرانجام خاکسپاری انجا می پذیرد و از آن هنگام حافظ «لسان الغیب» نامیده شد.

 

«ادوارد براون – تاریخ ادبیات ایران – جلد سوم»


برچسب‌ها: حافظ
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:32 نویسنده ی.ب |


دوست تان می دارم؟...
از آن سان که سواری اسبش را؛
چون او را به مقصد می رساند.

فریدریش نیچه - اکنون میان دو هیچ


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:30 نویسنده ی.ب |


آن چه ثروت می تواند فرای ارضای نیازهای واقعی و طبیعی فراهم آورد، در خشنودی ما تاثیری اندک دارد. بر عکس، خشنودی ما در اثر نگرانی های بسیار و ناگزیر که از نگهداری دارایی کلان ناشی می شود، مختل می گردد. با وجود این، آدمیان در راه کسب ثروت هزار بار بیش تر می کوشند تا در کسب فرهنگ، حال آن که به یقین، " آن چه هستیم " بسیار بیش تر موجب سعادتمان می شود تا " آن چه داریم ".

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:27 نویسنده ی.ب |


من می توانم نغمه ای بخوانم و می خواهم آن را بخوانم. گرچه در خانه خالی تنها هستم. بايد آن را برای شنيدن خود بخوانم

فریدریش نیچهچنين گفت زرتشت، داريوش آشوري، انتشارات آگاه، ص 204


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:25 نویسنده ی.ب |


تجربه نامی است که مردم به اشتباهات خود می دهند.

 اسکار وایلدویرا یا نیهیلیست ها - بازگردان محمدامین غیاثی، برگه 57


برچسب‌ها: اسکار وایلد
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:23 نویسنده ی.ب |


در ﻫﺮ سد آدم ، یکی ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯽ. بگذار ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:20 نویسنده ی.ب |


در پی عشق جستن
و هماره ، نقاب ها
نقاب های نفرین شده یافتن
و ناگزیر در هم شکستن!

فریدریش نیچه - اکنون میان دو هیچ

 


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:17 نویسنده ی.ب |


زندگی را دوست می دارم
مثل مادری
که کودک ناقص را

صبا کاظمیان


برچسب‌ها: صبا کاظمیان
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:15 نویسنده ی.ب |


اگر خوشبين‌ ترين انسان‌ ها را به ميدان های جنگ، آن جا که قصابان بزرگ کشتار می کنند، به تماشا بريد، و يا آن ها را از برابر اتاق های جراحی عبور دهيد که دست و پاها را در آنها قطع می کنند، و يا به زندان‌ های قرون وسطایی بکشانيدشان که در آن جا مجرمان و محکومان را برای تفريح آن قدر گرسنه نگه می داشتند تا در وقت خواب عضلات يکديگر را بدرند و بخورند، آن وقت خوشبينی شما پس از يک سير و سياحت به يک بدبينی بزرگ بدل خواهد شد.

زندگی برای اين زيباست که نگرش ما همواره در سطح است، ولی اگر به ژرفنای آن خيره شويم، آن جا که همه برای يکديگر چنگ و دندان تيز می کنند و انسان گرگ انسان است، ديگر خوشبينی شاعرانه، دروغی بيش نخواهد بود.

 

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:14 نویسنده ی.ب |


دیوانگان ر ا از آن جهت می ستایم که از بند همه ارزش های خودساخته بشری آزادند.

فریدریش نیچه

 


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:11 نویسنده ی.ب |


آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه های مهتاب است
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوش تر از خواب است

فروغ فرخزاد


برچسب‌ها: فروغ فرخزاد
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:9 نویسنده ی.ب |


هرچه ذهن قوی تر باشد بیشتر به سوی خلوت با خود تمایل دارد.

آلدوس هاکسلی


برچسب‌ها: آلدوس هاکسلی
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:7 نویسنده ی.ب |


بعضی نگاه ها
به يادم می آورند زيبايم
به يادم می آورند بيهوده زيبايم
وقتی تو نيستی

صبا كاظميان


برچسب‌ها: صبا كاظميان
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:6 نویسنده ی.ب |


در زندگی من٬ اکنون که به ناچار باید آن را چنین بنامیم٬ سه چیز بوده است : ناتوانی از سخن گفتن٬ ناتوانی از خاموش ماندن و تنهایی.

سامویل بکت


برچسب‌ها: سامویل بکت
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:5 نویسنده ی.ب |


این گونه کتاب ها همچون آیینه اند؛ اگر خری به آیینه نگاه کرد نباید انتظار داشت که چهره فرشته در آن ظاهر شود.

فریدریش نیچهتاريخ فلسفه، ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب خويي، ص 276


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:2 نویسنده ی.ب |


تنهایی ، نامِ دیگرِ مرگ است!

؟

+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:0 نویسنده ی.ب |