سخنان فیلسوفانه از بزرگان
- از برای گرامیداشت خوانندگان وبلاگ، و همچنین ارج نهادن به دموکراسی بر آن شدم که
پرسشی را در میان بگذارم و آن این که " گرایش دارید از این پس، گفتار های چه
کسی را در وبلاگ جای دهم؟ برای این کار، شما می توانید در بخش
کامنت، نام نویسنده را بفرستید. "

- برای بازگردانی(ترجمه) نوشتار هایی برای به کار گیری در وبلاگ نیاز به چند تن که
در زبان انگلیسی (یا زبان های دیگر) چیره دست هستند، دارم. اگر در این زمینه
کسی دوست داشت کمکی بکند، کامنت بگذارد.

- مرورگر سازگار با قالب این وبلاگ، Internet Explorer می باشد.

+تاریخ شنبه بیست و یکم خرداد 1390ساعت 19:59 نویسنده ی.ب |


همه شب نالم چون نی، که غمی دارم / دل و جان بردی اما نشدی یارم

رهی معیری

+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 16:40 نویسنده ی.ب |


حماقت بزرگی ست که آدمی برای برنده شدن در بیرون، در درون ببازد./ آرتور شوپنهاور
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 16:5 نویسنده ی.ب |


به یاد داشته باشید؛ آن که برای ابلهان می نویسد همواره مخاطب بسیار می یابد./ آرتور شوپنهاور
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 16:2 نویسنده ی.ب |


معاشرتی بودن گرایشی خطرناک و چه بسا تباه کننده است زیرا ما را با کسانی در ارتباط می دهد که بیشترشان از نظر اخلاقی فرومایه و از لحاظ ذهنی کند و منحط اند. تقریبا همه رنج های ما از ارتباط با دیگران سرچشمه می گیرند./ آرتور شوپنهاور
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 13:43 نویسنده ی.ب |


من نه به رنگ پوست تعصب دارم، نه به طبقه و دین و... تنها چیزی که به آن اهمیت می دهم این است که کسی انسان هست یا خیر. بالاتر از این نمی توان بود/ مارک تواین
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 13:25 نویسنده ی.ب |


دانا، نادان را می شناسد چرا که خود زمانی نادان بوده است ولی نادان، دانا را نمی شناسد، چون هرگز دانا نبوده است./ پلاتون (افلاتون)
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 13:21 نویسنده ی.ب |


بیا یک روز به قبرستان نیچه برویم و روی مزار نیچه دو دسته گل بابونه بگذاریم و بگوییم: ما از دیار زرتشت می آییم، پیامبری که خدایش هرگز نمی میرد./ حسین پناهی
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 13:9 نویسنده ی.ب |


دوست همه کس، دوست هیچ کس نیست./ ارستو
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 13:5 نویسنده ی.ب |


تنهایی از دیدگاه ما فضیلت، گرایش و اجباری متعالی به پاکی است./ فریدریش نیچه
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 13:3 نویسنده ی.ب |


اگر می خواهید به بلنداها بروید، به پاهای خویش نیازمندید! از دیگران نخواهید شما را به بلندا ببرند و بر پشت دیگران ننشینید./ فریدریش نیچه
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 13:1 نویسنده ی.ب |


التیام دردهای ما فقط مرگ است و بس / حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیق!
ادامه نوشتار
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:54 نویسنده ی.ب |


دزد اگر شب، گرم یغما کردن است / دزدی حکام روز روشن است

پروین اعتصامی

+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:50 نویسنده ی.ب |


جهان تصور من است./ آرتور شوپنهاور
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:48 نویسنده ی.ب |


بسیاری از مردم گمان می کنند که در حال اندیشیدن هستند، در حالی که سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان هستند./ ویلیام جیمز
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:47 نویسنده ی.ب |


مردمی را دیدم که برای داشتن ظاهری زیبا وقت و هزینه بسیاری صرف می کردند، ولی برای داشتن ذهنی زیبا هیچ!
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:45 نویسنده ی.ب |


دو درسد از مردم می اندیشند، سه درسد به اشتباه گمان می کنند که می اندیشند و نود و پنج درسد حاضرند بمیرند ولی نیندیشند./ جرج برنارد شاو
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:43 نویسنده ی.ب |


به قومی مبتلا شدیم که فکر می کنند خدا جز آن ها کسی دیگر را هدایت نکرده./ پور سینا
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:41 نویسنده ی.ب |


دور و دراز ترین سفر هر آدمی سفر به درون خویش است./ هامر شولد
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:37 نویسنده ی.ب |


حافظا می خور و رندی کن و خوش باش / ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

حافظ

+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:34 نویسنده ی.ب |


هر کس درست متناسب با ارزش خود به تنهایی پناه می برد، آن را تحمل می کند و دوست می دارد. زیرا شخص حقیر در تنهایی همه حقارتش را و روح بزرگ همه بزرگی اش را حس می کند و باری هر کس آن چه را که هست. هر چه آدمی در سلسله مراتب طبیعت در مرتبه بالاتری قرار داشته باشد تنها تر است و تنهایی او اساسی و ناگزیر است.

آرتور شوپنهاور

+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:32 نویسنده ی.ب |


درد و رنجی که مرا می شکند، تراشی است که به الماس می دهند./ فریدریش نیچه
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:20 نویسنده ی.ب |


کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندام در شهر ها، یک باشگاه زیبایی افکار داشتیم. مشکل امروز ما اندام ها نیستند. باید افکار را دریابیم و درستش کنیم./؟
+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:17 نویسنده ی.ب |


به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن. زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی.

آرتور شوپنهاور - در باب حکمت زندگی

+تاریخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 12:12 نویسنده ی.ب |


آن چنان به ایران علاقمندم که همه بهشت را هم با یک وجب از آن عوض نمی کنم./ عارف قزوینی
+تاریخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 19:58 نویسنده ی.ب |


این اوج مصیبت انسان عصر ماست؛ له کردن آن هایی که نمی فهمیم شان و فهم خود را اوج فهم جهان می دانیم.

نادر ابراهیمی

+تاریخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 19:53 نویسنده ی.ب |


برای رسیدن به حقیقت باید گام به گام در راه آن جنگید، و نیز آن چه نزد دل های ما عزیز است، و آن چه به عشق و اعتماد ما یه زندگانی وابسته است باید در این راه قربانی شود. در این راه بزرگی روح ضروری است؛ خدمت به حقیقت دشوارترین خدمت هاست.

فریدریش نیچه - دجال

+تاریخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 19:52 نویسنده ی.ب |


من هیچ گاه از دست دیگران ناراحت نمی شوم، فقط نظرم را در موردشان عوض می کنم./ آل پاچینو
+تاریخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 19:48 نویسنده ی.ب |


هر که دل را سخت در بند کند و به زندان افکند، جان خویش را آزادی ها می بخشد. این را پیش از این نیز گفته ام ولی کسی آن را باور نمی کند مگر این که پیشاپیش دانسته باشد./ فریدریش نیچه - فراسوی نیک و بد
+تاریخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 19:46 نویسنده ی.ب |


سطح تحصیلات افراد مطلقا هیچ ارتباطی با شعور آن ها ندارد./ برتراند راسل
+تاریخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 19:43 نویسنده ی.ب |