سخنان فیلسوفانه از بزرگان

این وبلاگ دیگر آپدیت نمی شود و به آدرس دیگری منتقل شده است.

برای دنبال کردن گزیده گویی های ناب در آدرس جدید

این جا کلیک کنید 

+تاریخ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393ساعت 0:38 نویسنده ی.ب |