گزیده گویی های ناب
سخنان فیلسوفانه از بزرگان

در پی عشق جستن
و هماره ، نقاب ها
نقاب های نفرین شده یافتن
و ناگزیر در هم شکستن!

فریدریش نیچه - اکنون میان دو هیچ

 


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:17 نویسنده ی.ب |


زندگی را دوست می دارم
مثل مادری
که کودک ناقص را

صبا کاظمیان


برچسب‌ها: صبا کاظمیان
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:15 نویسنده ی.ب |


اگر خوشبين‌ ترين انسان‌ ها را به ميدان های جنگ، آن جا که قصابان بزرگ کشتار می کنند، به تماشا بريد، و يا آن ها را از برابر اتاق های جراحی عبور دهيد که دست و پاها را در آنها قطع می کنند، و يا به زندان‌ های قرون وسطایی بکشانيدشان که در آن جا مجرمان و محکومان را برای تفريح آن قدر گرسنه نگه می داشتند تا در وقت خواب عضلات يکديگر را بدرند و بخورند، آن وقت خوشبينی شما پس از يک سير و سياحت به يک بدبينی بزرگ بدل خواهد شد.

زندگی برای اين زيباست که نگرش ما همواره در سطح است، ولی اگر به ژرفنای آن خيره شويم، آن جا که همه برای يکديگر چنگ و دندان تيز می کنند و انسان گرگ انسان است، ديگر خوشبينی شاعرانه، دروغی بيش نخواهد بود.

 

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:14 نویسنده ی.ب |


دیوانگان ر ا از آن جهت می ستایم که از بند همه ارزش های خودساخته بشری آزادند.

فریدریش نیچه

 


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:11 نویسنده ی.ب |


آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه های مهتاب است
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوش تر از خواب است

فروغ فرخزاد


برچسب‌ها: فروغ فرخزاد
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:9 نویسنده ی.ب |


هرچه ذهن قوی تر باشد بیشتر به سوی خلوت با خود تمایل دارد.

آلدوس هاکسلی


برچسب‌ها: آلدوس هاکسلی
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:7 نویسنده ی.ب |


بعضی نگاه ها
به يادم می آورند زيبايم
به يادم می آورند بيهوده زيبايم
وقتی تو نيستی

صبا كاظميان


برچسب‌ها: صبا كاظميان
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:6 نویسنده ی.ب |


در زندگی من٬ اکنون که به ناچار باید آن را چنین بنامیم٬ سه چیز بوده است : ناتوانی از سخن گفتن٬ ناتوانی از خاموش ماندن و تنهایی.

سامویل بکت


برچسب‌ها: سامویل بکت
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:5 نویسنده ی.ب |


این گونه کتاب ها همچون آیینه اند؛ اگر خری به آیینه نگاه کرد نباید انتظار داشت که چهره فرشته در آن ظاهر شود.

فریدریش نیچهتاريخ فلسفه، ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب خويي، ص 276


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:2 نویسنده ی.ب |


وصیت کرده ام بعد از مرگم؛ همراه من
دوتا فنجان چای هم دفن کنند !
شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید...
به هر حال دلخوری ها کم نیست از بندگانش ...
همان هایی که بی اجازه وارد شدند
خودخواهانه قضاوت کردند
بی مقدمه شکستند
و بی خداحافظی رفتند!


برچسب‌ها: سیمین بهبهانی
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:0 نویسنده ی.ب |


تنهایی ، نامِ دیگرِ مرگ است!

؟

+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:0 نویسنده ی.ب |


دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور
هان مشو نومید چون واقف نه‌ ای از سر غیب
باشد اندر پرده بازی‌ های پنهان غم مخور

حافظ شیرازی


برچسب‌ها: حافظ
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:59 نویسنده ی.ب |ادامه نوشتار
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:58 نویسنده ی.ب |


چشمان من ضعیفند، ولی هرگز بینایی من از آن لطمه ای ندیده است. در جایی که من عینک دارم، همه به شدت فاقد آن هستند.

فریدریش نیچه - واپسین شطحیات


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:56 نویسنده ی.ب |


در سراسر زندگی احساس تنهایی شدید کرده ام و همواره از اعماق قلبم آه کشیده و انسانی را طلب کرده ام. ولی افسوس، بیهوده بود، من در تنهایی باقی مانده ام. ولی می توانم با صداقت بگویم که خطای من نبوده است، زیرا از هر کس که انسان بود روی برنگردانده و دوری نکرده ام.

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:55 نویسنده ی.ب |


ما چون ز دری پای کشیدیم ، کشیدیم
امید ز هر کس که بریدیم ، بریدیم
دل نیست کبوتر که چو برخواست ، نشیند
از گوشه بامی که پریدیم ، پریدیم

وحشی بافقی


برچسب‌ها: وحشی بافقی
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:54 نویسنده ی.ب |


نیچه و تقاضای ازدواج ...


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
ادامه نوشتار
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:52 نویسنده ی.ب |


آنها به من می خندند، نمی دانند که من بیشتر به آنها می خندم، من از خودم و از همه خواننده این مزخرف ها بی زارم.

صادق هدایت - زنده به گور


برچسب‌ها: صادق هدایت
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:46 نویسنده ی.ب |


تخت
برای اتفاق های عاشقانه کوچک است
من 
بوسه ای را می شناسم
که باید به خیابان رفت
و آن را 
از دنج ترین كنج كوچه ها دزدید
شهر 
برای اتفاق های عاشقانه کوچک است
من
دریایی را می شناسم 
که هیچ كس خریدنش را بلد نیست
و عمقش 
به اندازه جیب های ماست
من
فکر می کنم
دنیا 
برای اتفاق های عاشقانه كوچک است...

صبا کاظمیان


برچسب‌ها: صبا کاظمیان
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:45 نویسنده ی.ب |


شاعران وداها كاهنانی هستند كه هتا ارزش باز كردن بند كفش های زرتشت را ندارند.

فریدریش نیچه - آنک انسان، رويا منجم، انتشارات فكر روز، ص 166


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:44 نویسنده ی.ب |


نسبت یک اندیشمند با یک فيلسوفِ كتابی مانند نسبت شاهدی عينی به يک تاريخدان است.

آرتور شوپنهاور


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:43 نویسنده ی.ب |


درس زندگی ....
زندگی را باید از گرگ اموخت وبس!
گرگ با همنوعانش شکار می کند. خو میگیرد. زندگی می کند...
ولی چنان به انان بی اعتماد است که شب هنگام خوابیدن با یک چشم باز می خوابد !!!
شاید گرگ معنی واقعی رفاقت را خوب فهمیده باشد.


برچسب‌ها: درس زندگی, گرگ
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:41 نویسنده ی.ب |


موسیقی بیان می‌کند آن چه را که نمی‌ توان گفت و روشن می‌سازد آن چه را که ناممکن است مسکوت بماند.

ویکتور هوگو


برچسب‌ها: ویکتور هوگو
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:40 نویسنده ی.ب |


اشک هایی که پس از شکست می ریزیم ، همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم.

آدولف هیتلر


برچسب‌ها: آدولف هیتلر
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:36 نویسنده ی.ب |


ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﺍﯾﻨ ﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﯾﻢ

ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮﺑﻦ


برچسب‌ها: ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮﺑﻦ
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:35 نویسنده ی.ب |


ز ایران و از ترک و از تازیان
نژادی پدید آید اندر میان
نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود
سخن ها به کردار بازی بود
همه گنج ها زیر دامان نهند
بکوشـند و کوشش به دشمن دهند
به گیتی کسی را نماند وفا
روان و زبان ها شود پر جفا
بریزند خون از پى خواسته
شود روزگار بد آراسته
زیان کسان از پی سود خویـش
بجویند و دین اندر آرند پیش

پردیسی توسی (فردوسی)


برچسب‌ها: پردیسی, فردوسی
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:34 نویسنده ی.ب |


 تنها ماندن، سرنوشت همه راه های بزرگ است، این سرنوشتی است که بیشتر بر آن تاسف می خورند، من باید بگویم که از سرنوشت های دیگر تاسف انگیزتر نیست.

آرتور شوپنهاور - در باب حکمت زندگی


برچسب‌ها: آرتور شوپنهاور
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:31 نویسنده ی.ب |


در جان من و تو سوز یخبندان است
سرمای سکوت ما چه بی پایان است
ما چشم به راهِ هیچ باید باشیم
بیراهه ی ما به سوی هیچستان است

نیچه - ؟


برچسب‌ها: فریدریش نیچه
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:30 نویسنده ی.ب |


چه پر خون نوشتند اين سرگذشت
دلی کو کزين غصه پر خون نگشت؟
خردمند ديرينه خوش می گريست
اگر مرگ داد است بيداد چيست؟

محمدرضا شفيعی کدکنی


برچسب‌ها: محمدرضا شفيعی کدکنی
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:25 نویسنده ی.ب |


وقتی می میرید نمی فهمید که مرده اید تحملش تنها برای دیگران سخت است. بی شعور بودن هم درست همین گونه است!

فیلیپ گلوک


برچسب‌ها: فیلیپ گلوک
+تاریخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:24 نویسنده ی.ب |